Arabako eta seguruenik Euskal Herriko altxor kultural eta linguistiko handiena lurperatu nahi dute unibertsitatean irakasten denarekin bat ez datorrelako!!. Ez dutelako onartu nahi euskera Araban hitz egiten zela III. mendean. Ez dutelako onartu nahi Donemiliagako (SAn Millan de la Cogolla) XI. mendeko euskerazko esaldiak baino askoz lehenago, III., IV., eta V. mendeetan euskeraz idazten zela Iruña-Veleian. Zazpi urte pasatu dira grafitoak datatu gabe, zientziari bizkarra ematen!
Egia munduan zehar zabaltzeko Iruña-Veleiako Nazioarteko Berripapera argitaratu dugu. Munduko 3.000  arkeologo eta ondare kudeatzaileei, Euskal Herriko 8.000 pertsonei, 1000 elkarteei eta 7500 enpresei bidali zaie.

—————————————————————-
¡Quieren enterrar el mayor tesoro cultural y lingüístico de Alava y tal vez de Euskal Herria porque no coincide con lo que se enseña en la Universidad!!!!!! Porque no quieren aceptar que el euskera se hablaba en Alava hace 1700 años. Porque no quieren aceptar que 8 siglos antes que las frases en euskera de San Millán de la Cogolla, en el siglo III, IV y V ya se escribía también en euskera en Iruña-Veleia. 7 años sin querer hacer dataciones y dando la espalda a la ciencia!!!
Para que se sepa la verdad sobre este tema a nivel mundial hemos publicado este Boletín Internacional sobre Iruña-Veleia. Se ha enviado a 3.000 arqueólogos y gestores del patrimonio a nivel mundial, a 8.000 personas de Euskal Herria, a 1.000 asociaciones y a 7.500 empresas.

Gaiak:

Aurkezpena
Zazpi urte dataziorik gabe
Epaitegian nola dago gaia?
Edward Harrisen iritzia (arkeologia garaikidearen sortzailea)
Miguel Thomsonen txostena
Euskal Herriko Unibertsitateak hitzaldi bat zentsuratu du
Lurmen kanporatu zuten 7. urteurrena
Iritziak: Patxi Zabaleta, Koenraad Van den Driessche, Gontzal Fontaneda, Inaki Aldekoa
Ertzaintzaren txostenak zientziari bizkarra ematen jarraitzen du
Iruña-Veleiako altxorra ezagutu

Temas:

Presentación
Siete años sin dataciones
¿Cómo está el tema judicial?
La opinión de Edward Harris (el creador de la arqueología moderna)
Informe de Miguel Thomson
La Universidad del País Vasco, UPV-EHU, censura una charla sobre Iruña-Veleia
7º aniversario de la expulsión de Lurmen de Iruña-Veleia
Opiniones: Patxi Zabaleta, Koenraad Van den Driessche, Gontzal Fontaneda, Inaki Aldekoa
El informe de la Ertzaintza (policía vasca) sigue dando la espalda a la ciencia
Conoce el tesoro de Iruña-Veleia