Milesker Antton Erkiziari gai hau blogera ekartzeagatik. Post honen asmoa ez da gaia luzean aztertzea, eztabaidarik ematen bada leku ad-hoc batean izan dadin baizik. 

(en español abajo) 

Baskoitze berantiarra, baskonizazio berantiarra, edo beranduko baskonizazioaren teoriak Mendebaldeko Nafarroa (hau da, egungo EAE edo Bizkaia, Araba ta Gipuzkoa), antzinatean, baskoia ezean indieuroparra zela defendatzen du. Beste hitzetan, baskoiak eta euskara V.-VI. mendeetan heldu zirela horra, aurretik zeltikoa, zeltiberikoa edo beste zerbait (baina indieuroparra) zelarik.

Honen aurrean, baskonizazio berantiarra egon etzela defendatzen dutenek euskalduntasunaren ildo historikoa defendatzen dute erdi aroko Mendebaldeko Nafarroa eta egungo EAE honetan. 

La Teoría de la Vasconización Tardía propone que la Navarra occidental (es decir, la  actual CAVasca o Bizkaia, Araba y Gipuzkoa) era, en la antigüedad, indoeuropea y no vascona o vasca. En otras palabras, los vascos y el euskera llegarían a esta zona hacia el s. V.VI. ¿Y qué hubo antes? Pues celta, celtibérico, o lo que fuera, pero siempre indoeuropeo y no vasco.
Los que defienden que no hubo una vasconización tardía aceptan la línea histórica de lo vasco tanto en Navarra (vascones) como en la Navarra Occidental o CAV (otras antiguas tribus vascas).


                 – Argibide gehiago/ más info: http://es.wikipedia.org/wiki/Vasconizaci%C3%B3n_tard%C3%ADa
– Kritika: http://www.amaata.com/2013/05/la-cuestion-de-la-vasconizacion-tardia.html  
                 – Honi buruz azken orduko dokumentala / Documental sobre el asunto: http://www.diariovasco.com/culturas/zinemaldia/201409/24/mantienen-euskera-hablo-gran-20140924140809.html // http://www.sansebastianfestival.com/2014/secciones_y_peliculas/gala_etb/7/625676/eu

(en español abajo) 

Horra ba nere betiko erizpide indigenistatik eztabaidarako galdera batzuk.

– Teoria honek dituen argudio enpirikoak ukatu gabe, zuzenki interpretatuak al dira argudio hauek? 2.800 urtearen inguruan etorkizuneko arkeologo batzuek Leitzan egindako indusketa batzuetan praka bakero batzuk eta ingelesez idatzitako errotulu batzuk aurkitzen badituzte, egungo leitzarrak estatubatuarrak zirela ondorioztatu beharko lukete?

– Zer gertatzen da oraindik aurreragoko euskal presentzia iradokitzen duten zehaztapen enpirikoekin? Busturialdeko egungo egoileek Santimamiñe garaiko homo modernoekin esteka genetiko bat mantentzen dutela frogatu denean, Baztanen egin zen bezala, zer pentsatu behar dugu? Lehenik eta behin bertokoak egon zirela, gero indieuroparrek beraien eskualdea absolutuki okupatu eta bertokoak bota, eta mende edo milaka urteen ondoren, berriz ere, bertokoak itzuli eta eskualdea birrokupatu zutela? Zein kuriosoa, bertokoak milaka urteen ondoren juxtuki eskualde berdinera itzultzea… Zer nolako oroimen kolektibo geografikoa eta lurmina!

– Baskonizazio berantiarraren defendatzaile desberdinak ez datoz bat ustezko baskonizazio horren aurreko euskararen presentzian, baina ezinezkoa dugu ‘geist’ inkonziente zehatz batek beraien jarrera baldintzatzen egotea? Baskonizazioa berantiarra bada, gaztelarrek (egungo espainiako godo barbaroen ondorengoek) 1029an eta 1200an jada Nafarroako Erresumako mendebalde hau konkistatu zutenean, «birkonkista» gisa interpretatu beharko baikenuke indieuroparren ikuspegitik. Ez al da kuriosoa ‘kasualitate’ hau?

– Azken finean, kasualitatea al da bertoko kultura bat (euskalduna) kanpoko kultura batek (espainolak) gutxitua eta azpiratua den garaian, bertoko kultura ‘betikoa’ ez dela esaten duen teoria agertu izana?

—————————————————————–
 
A partir de mi habitual sesgo indigenista planteo algunas preguntas para la discusión.

Sin negar los argumentos empíricos que apoyan la supuesta vasconización tardía, ¿estamos interpretando correctamente estos argumentos? Si en el futuro, alrededor del año 2.800, unos arqueólogos cavan en la antigua y desaparecida Leitza y encuentran unos jeans y un rótulo escrito en inglés, ¿deberían necesariamente concluir que los actuales leitzarras son estadounidenses?

¿Qué sucede cuando las últimas constaciones genéticas apoyan sugieren una línea histórica permanente de lo vasco en la Navarra occidental? Si actuales pobladores de la zona mantienen un vínculo genético con los antiguos homos modernos de Santimamiñe, tal como se constató también en el Baztán, debemos pensar que primero estaban los más originarios antepasados de los actuales euskaldunes, luego de pronto lo invadieron absolutamente todo los indoeuropeos y la gente del lugar abandonó la zona por siglos e incluso por un milenio, y que luego, tras ese largo lapso, de repente y por arte de biribirloque los descendientes de aquellos homos modernos volvieron a sus antiguas zonas de ocupación?  ¡Vaya memoria colectiva geográfica y morriña intergeneracional!

Los diferentes defensores de la vasconización tardía difieren en si había o no euskera antes de dicha vasconización o navarrización, ¿pero acaso es imposible que algún tipo de «geist» pueda estar condicionando los análisis? Desde un punto de vista indoeuropeo, si la vasconización es tardía, cuando los castellanos (descendientes de los godos bárbaros) conquistaron en 1029 y 1200 la Navarra occidental, no hicieron sino «reconquistar» esa zona para lo indoeuropeo.

– En suma, ¿es una coincidencia que, una época en la que de una cultura local (la vasca) es minorizada y oprimida por una cultura extranjera (la española), aparezca una teoría según la cual esa cultura local no es «de siempre», sino precisamente posterior a la macrocultura de la que proviene la cultura extranjera? (si a alguien le molesta la referencia a la ‘opresión de lo vasco’, que perdone, ya se sabe que en contextos de opresión es políticamente incorrecto referirse a la opresión).