Euskoiberismoa aitzin euskera eta iberiar hizkuntzen arteko harreman genetikoa arrazoitzen duen linguistika da, hau da, sendi bereko kide gisa (gertuagoa edo hurrunagoa, ahizpa gisa edo lehengusiña gisa) interpretatzen dituena. Euskaldunak azken Izotz Aroko Auñamendi edo Pirinio Aterpeko bizi zen (eta geroago Europa guztira sakabanatuko zen) biztanletzarekin loturik daude, azken egiaztapen genetikoen arabera. Eta horiekin linguistika ortodoxoa baino gehiago parekatzen denez, garrantzia hartu du azken urteetan euskoiberismoak.

El Vascoiberismo es la corriente lingüística que establece una relación genética entre la lengua protovasco y las lenguas ibéricas; es decir, que pertenecerían a una misma familia aunque fuera con menor o mayor cercanía (como hermanos o como primos). Este marco ha ganado relevancia en las últimas décadas al corresponderse mejor que la lingüística ortodoxa con las evidencias genéticas humanas modernas que enlazan al pueblo vasco con la población concentrada en la última edad de hielo en los Pirineos Occidentales, y que luego se expandió por Europa

The Basqueiberism states the language genetic relationship between proto-Basque and Iberian languages​​ as members (more or less close) of the same family, a hypothesis that  gains relevance with modern human genetic evidences that link Basque people to a more widespread population of the last Ice Ages. Distinct researchers of the Iberian Peninsula will be with us to talk about the latest findings.  

Euskoiberismoari buruz Biltzarra da Maiatzak 10 Gernikan, Euskararen Jatorria Erakundeak antolaturik. Sobre Vascoiberismo se realizará un Congreso el 10 de Mayo en Gernika (Bizkaia), organizado por  Euskararen Jatorria Erakundea (Organización Origen del Euskara). Basqueiberism in  XXI Century (9th Congress of Basque Origins).  Gernika – Lumo – 2014 May 10

Gaiak eta Hizlariak / Temas y ponentes:

Euskoiberismo / Vascoiberismo:

Virgilio Correia Virgilio Correia, researcher of Conimbriga Museum (Portugal), will talk  about ancient inscriptions and modern theories.
Luis Silgo, Iberian researcher from Valencia, will develop the interrelations between Basque and  Iberian which are into debate nowadays.
Antonio Arnaiz, Antonio Arnaiz, from Complutense University, will describe how the historical theory on Basque and Iberian relationships has been dismissed.
 Javier Goitia, the engineer and geographer Javier Goitia will explain us the traces left by  the reations between Iberian and Basque in the toponymy.

Euskera aitzin hizkuntzen erro gisa / Euskara como sustrato de las primeras lenguas 

Edo Nyland, from Canada, will argue that Basque is the substratum or origin of Indo-European languages, discovering us his life’s work.

Dogona eta euskara / Dogon y euskera

Jaime Martín, Jaime Martin will speak about his theory on the Dogon language.

EH eta kulturak Paleolitiko aterpearen ondorengo gisa / EH y culturas como descendientes del refugio paleolítico de los Pirineos

Jon Nikolas

Argibideak  / Info:  http://euskararenjatorria.net/?page_id=13091 

Euskararen Jatorria Erakundea (Basque Origins Organization)