28 agosto 2020

Iruña-Veleia auzia, zientzia eta epaia - La ciencia y la sentencia sobre el caso de Iruña-Veleia

 

Iruña-Veleiako aztarnategi arkeologikoan egindako aurkikuntzei buruz izandako epaiketa eta oraintsu emandako epaia dela eta, gertaeren errealitatea larriki desitxuratzen duten albisteak argitaratu dira komunikabideetan. Mugaz gaindi ere iritsi da errealitatearen desitxuratze hau, zabalkunde handiko bi egunkari britaniarrek, geologo batek “afera guztia adar jotze hutsal bat besterik ez izana” onartu eta bere burua errudun aitortu duela argitaratu dute albiste faltsu batean. Kezkaz ikusten dugu nola zenbait hedabidek ez duten betetzen, dagokien legez, gizarteari egiaren gainean oinarritutako informazioa eskaintzearen betebeharra.

Epaiari dagokionean, azpimarratu egin behar dira, auzipetu nagusiaren aurka, hau da, indusketen zuzendari ohi Eliseo Gilen kontra frogarik ez izatea aitortzen duela, zigorra bere osotasunean zantzu soiletan oinarritua izan delarik, eta baita, Gilek zigorraren aurka helegitea aurkeztu duenez, kasu judizialak konpontzeke jarraitzen duela.

Epaitegi inguruko gertaera hauetaz gain, Iruña-Veleia aferak badu gizartearen gehiengoak ezagutzen ez duen alderdi bat, zientziari dagokiona justuki. Izan ere, hedabide batzuetan “faltsutze baldar” gisan aurkeztu denean, egiaz, eztabaida bizi-bizirik dago aurkikuntzen egiazkotasuna argitu ezin izan duten eta kontrako iritziak sostengatzen dituzten alor desberdinetako adituen artean. Eta eztabaida hau izan badela epaian bertan agerian gelditu da, bertan baieztatzen baita badirela “batzuen eta besteen arteko iritzi kontrajarriak, zeinak arkeologia, hizkuntzalaritza, epigrafia, eta abarretako zientzia esparruetatik baloratu beharko duten” eta “piezak aztertu ahal izan dituzten adituen artean eztabaida badela”. Epaitegiak eztabaida zientifikoa izan badela onartzeak, ezereztu egiten du Arabako Foru Aldundiaren (AFA) Kultura Sailak 2008ko azaroan hedaturiko – eta egiari ezikusi eginez zenbait komunikabidek oraindik haizatzen duten –  faltsutasunaren aldeko “erabateko adostasun zientifikoaren” mitoa. Errealitatea berriz bestelakoa da, alor desberdinetako (arkeologia, epigrafia, hizkuntzalaritza, historia, egiptologia) hainbat adituk, txosten, artikulu zientifiko, liburu eta biltzarretan egindako aurkezpenen bidez publikoki azaldu baitituzte Iruña-Veleian egindako aurkikuntzen egiazkotasunari buruzko euren iritzi eta argudioak. Eztabaida honen gainean epai judizialak ez du inolako eraginik. Lehenik, epaitegietako afera oraindik argitzeke dagoelako, eta bigarrenik, zientziaren esparruko gaiek aldizkari, biltzar zientifiko eta antzerako zientzia foroetan argitu behar dutelako, eta ez, inola ere, justizia-auzitegietan. Izan ere, epaia honi buruz ari da, espresuki dioenean, “arkeologia, hizkuntzalaritza, epigrafia, eta abarretako zientziaren esparruei dagokie” dauden iritzi kontrajarriei buruz balorazioak egitea.

Iruña-Veleiako aztarnategian induskatutako 36 piezetan (400 baino gehiago topatu ziren) Espainiako Kultur Ondarearen Institutuak (Instituto del Patrimonio Cultural de España [IPCE]) eginiko analisiek, grafitoek oraintsu eginak izatearen zantzuak zituztela ondorioztatzera eraman zuten (ondorio horiek bermatzeko beren adina ziurtasun osoz ezagutzen den – antzina egindako, nahiz oraintsuko – kontrolerako grafitoen gaineko inolako analisiren emaitzarik ez da aurkeztu, eta honek ateratako ondorioen egokitasuna zalantza pean uzten du) eta ondorio horiek ditu oinarri epaiak. Ez da gure asmoa, inondik inora ere, aurreko hau ezkutatzea. Analisi hauen ondorioak izan dira aztarnategiko zuzendari ohia, grafitoak “bere kabuz ala hirugarrenen baten bidez” egin izanagatik zigortzera eraman dutenak. Ezin esan gabe utzi halere, akusazioaren eta defentsaren perituek, eta baita IPCEek berak ere, epaitegiaren esku utzitako analisi fisikoei buruzko beste hiru txostenetan ez dela grafitoen faltsutasunik ondorioztatu. Beraz, agerikoa da, azterketa fisikoei dagokienean ere, adituen txosten eta testigantzetan  badirela desadostasunak.

Iruña-Veleian aurkitutako piezen adinari buruzko desadostasunik ez dago ordea, nazioartean izen handia duten bi arkeologok balioztatu dituzten datazio estratigrafiko bidez azaldu da beren erromatar garaiko jatorria, eta hau inork ere ez du ezbaian jarri, epaian bertan onartu delarik. Grafitoen adinaren eta datazio estratigrafiko hauen arteko bateraezintasuna adierazten duten azterketa linguistiko, epigrafiko eta fisikoen argudioak zalantzan jarri dituzte grafitoak erromatar garaiarekin bateragarri direla uste duten hainbat adituk. Gu, eztabaida honi irtenbidea emateko bide bakarra zientzia eremutik etorriko denaren ustekoak gara. Uste hau dela eta, AFAri, piezen zaintzaren ardura duen horri, eskatzen diogu: auzibidean ez dauden aleak (auzibidea faltsutzat jotako 36 piezetara mugatzen baita) utz diezazkion zientzia komunitateari eskuragai, berauek dituzten grafitoen antzinatasuna ezagutzeko behar diren azterketak egin, ondorioak atera eta publikatu daitezen; Arabako Arkeologia Museoan garbitu gabe gordeta dauden piezak, prozesua bere osotasunean bideo bidez jasotzen den bitartean garbitzeko eskakizuna ere luzatzen diogu; eta baita, kontrolerako indusketak egitea “ezohiko” grafitoak azaldu zireneko guneen ondoan arkeologia talde independente baten eskutik, modu honetan, antzerako aurkikuntzarik gertatzen den egiaztatzeko.

Iruña-Veleiako grafitoek, erromatar garaikoak balira (inork ez du garai horretakoak ez direnaren behin betiko frogarik ezagutarazi), aitzin-euskararen, latinak erromantzeetara izandako garapenaren, eta hasierako kristautasunaren ezagutza garrantzitsua eskainiko lukete, beraz berauen antzinatasunari dagokion  eztabaida argitzeak, hala nola, haien ikerketa zientifikoa egiteak eta publikatzeak geure ondare historiko eta kulturalarentzako berealdiko garrantzia izan lezake.

Sinatzaileak

 • Antonio Rodríguez Colmenero, Katedratiko Emeritua Antzinako Historian Santiago de Compostelako Unibertsitatean
 • Edward C. Harris, MBE, PHD, FSA, Bermudetako Museo Nazionalaren Zuzendari Exekutiboa, Sortzaile Emeritua
 • Xabier Gorrotxategi Nieto, Arkeologian Doktorea
 • Luis Silgo, Historian Doktorea Arkeologia espezialitatean
 • Noé Villaverde Vega, Arkeologian Doktorea aipamen europarrez
 • Mikel Albisu, Geologia Zientzietan Lizentziatua
 • María Pilar Alonso, Hizkuntza eta Komunikazioan Doktorea
 • Juan Martín Elexpuru, Euskal Filologian Doktorea
 • Roslyn Frank, Iowa (AEB) Unibertsitateko Irakasle Emeritua
 • Ulrike Fritz, Egiptologoa Tübingen-go (Alemania) Eberhard Karls Universität-ean
 • Alicia Satué, Filologia Klasikoan Lizentziatua
 • Miguel Thomson, Zientzilari Titularra Ikerketa Erakunde Publikoetan
 • Koenraad Van den Driessche, Geologian Doktorea, Geokimikan espezializatua
 • Patxi Zabaleta, abokatua eta idazlea, Euskaltzaindiko kide

Gasteizen, 2020ko abuztuaren 26an

La ciencia y la sentencia sobre el caso de Iruña-Veleia

Con ocasión del reciente juicio y sentencia sobre el caso de los hallazgos del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia, se han publicado en los medios noticias que distorsionan gravemente la realidad de los hechos. Esta distorsión de la realidad ha traspasado fronteras, llegándose a publicar en dos periódicos británicos de amplia difusión la falsa noticia de que un geólogo se había declarado culpable de falsificar los grafitos, reconociendo que “todo el asunto no era más que una broma” (!). Vemos con preocupación que en el caso de Iruña-Veleia algunos medios están incumpliendo con su función de informar verazmente a la ciudadanía.

Con respecto a la sentencia, es importante destacar que reconoce la inexistencia de pruebas contra el principal encausado, Eliseo Gil, exdirector de la excavación, basándose la condena enteramente en indicios, y que el caso judicial sigue sin resolver, pues Gil ha recurrido su condena, solicitando su absolución.

Pero, aparte de los acontecimientos en la esfera judicial, el caso de Iruña-Veleia tiene una vertiente científica, que gran parte del público desconoce. Y es que lo que ha sido presentado en algunos medios como una “burda falsificación” es en realidad objeto de una viva y aún no resuelta controversia entre expertos de diversas disciplinas científicas, que sostienen opiniones enfrentadas sobre la autenticidad de los hallazgos. Y la realidad de esta controversia se ha puesto de manifiesto en la sentencia, donde se afirma que existen “opiniones contrapuestas de unos y otros que habrán de ser valoradas en el campo de la ciencia arqueológica, lingüística, epigráfica, etc.” y que “existe controversia entre los diferentes expertos que han podido analizar las piezas acerca de su autenticidad.” El  reconocimiento desde instancias judiciales de la controversia científica en torno a los hallazgos de Iruña-Veleia desmiente, por tanto, el mito de la “unanimidad científica” favorable a la falsedad, difundido en noviembre de 2008 desde el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava (DFA) y que perdura hasta el día de hoy, alimentado por algunos medios que hacen caso omiso de la realidad. Y la realidad es que numerosos autores en diversos campos (arqueología, epigrafía, lingüística, historia, geología, egiptología) han expresado públicamente, mediante informes, artículos científicos, libros y presentaciones en congresos, sus opiniones y argumentos favorables a la autenticidad de los hallazgos de Iruña-Veleia. Y esta controversia no se ve afectada por la sentencia judicial. Primero, porque el caso judicial sigue sin resolverse, y, segundo, porque las cuestiones científicas deben dirimirse en los foros científicos, como revistas y congresos científicos, no en los tribunales de justicia. Y a esto se refiere la sentencia al afirmar expresamente que las opiniones contrapuestas “habrán de ser valoradas en el campo de la ciencia arqueológica, lingüística, epigráfica, etc.”

No queremos ocultar el hecho de que la sentencia se basa en los análisis realizados por un perito del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) en 36 piezas de Iruña-Veleia (de las más de 400 halladas en el yacimiento) que interpretó como indicativos de ejecución o manipulación recientes de los grafitos grabados en ellas (pese a no presentar resultados de análisis efectuados sobre grafitos de control de edad indubitada, antigua y reciente, que avalen sus interpretaciones, lo que arroja una sombra de duda sobre sus conclusiones), siendo en base a estas analíticas que el exdirector de la excavación fue condenado como autor, “por sí mismo o mediante terceras personas”, de los mismos. Pero tampoco debe omitirse que en ninguno de los otros tres informes sobre análisis físicos entregados al juzgado, procedentes de los peritos de la acusación y de la defensa, así como del mismo IPCE, se llega a la conclusión de que los grafitos sean falsos. Por lo tanto, vemos que en el terreno de las evidencias físicas también existen discrepancias en los peritajes y testimonios judiciales.

Sobre lo que no existen opiniones discrepantes es sobre la edad de las piezas halladas en Iruña-Veleia: su procedencia de época romana, indicada por la datación estratigráfica, que fue evaluada favorablemente por dos prestigiosos arqueólogos internacionales, no es cuestionada por nadie y es reconocida en la propia sentencia. En cuanto a los análisis de carácter lingüístico, epigráfico o físico que proponen fechas para los grafitos incompatibles con la datación estratigráfica, han sido cuestionadas por diversos expertos, que consideran que son compatibles con la época romana. Nosotros creemos que la única manera de poner fin a esta polémica es a través de la ciencia. Por ello hacemos un llamamiento a la DFA, que tiene la custodia de las piezas, para que aquellas que no formen parte del litigio (actualmente centrado solo en 36 piezas cuyos grafitos fueron considerados falsos en la sentencia) sean puestas a disposición de la comunidad científica para la realización de los estudios pertinentes destinados a determinar la antigüedad de los grafitos, su interpretación y su publicación. Así mismo solicitamos que las piezas de Iruña-Veleia que permanecen sin lavar en el Museo de Arqueología de Álava sean lavadas, grabando en vídeo todo el proceso, y que se realicen excavaciones de control en las proximidades de los lugares de hallazgo de los grafitos “excepcionales” por un equipo arqueológico independiente, con el fin de comprobar si se reproducen hallazgos similares. 

Los grafitos de Iruña-Veleia, en caso de ser de época romana (y nadie ha demostrado fehacientemente que no lo sean), proporcionan informaciones novedosas y de gran interés sobre el vasco antiguo, la evolución del latín a las lenguas romances y el cristianismo primitivo, por lo que la resolución de la controversia sobre su autenticidad y su estudio científico y publicación pueden ser de enorme transcendencia para nuestro patrimonio histórico y cultural.

Firman el documento

 • Antonio Rodríguez Colmenero, Catedrático Emérito de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela.
 • Edward C. Harris, MBE, PHD, FSA. Director Ejecutivo Fundador Emérito, Museo Nacional de Bermudas.
 • Xabier Gorrotxategi Nieto, Doctor en Arqueología.
 • Luis Silgo, Doctor en Historia, especialidad Arqueología
 • Noé Villaverde Vega. Doctor en Arqueología con mención europea
 • Mikel Albisu, Licenciado en Ciencias Geológicas
 • María Pilar Alonso, Doctora en Lenguaje y Comunicación
 • Juan Martín Elexpuru, Doctor en Filología Vasca
 • Roslyn Frank, Profesora Emérita de la Universidad de Iowa, Iowa City (EE.UU.)
 • Ulrike Fritz, Egiptóloga, Eberhard Karls Universität Tübingen (Alemania)
 • Alicia Satué, Licenciada en Filología Clásica
 • Miguel Thomson, Científico Titular de los Organismos Públicos de Investigación
 • Koenraad Van den Driessche, Doctor en Geología, especialidad Geoquímica
 • Patxi Zabaleta, abogado y escritor, miembro de Euskaltzaindia

Vitoria-Gasteiz, a 26 de agosto de 2020

11 agosto 2020

11459 por Juan Inazio Hartsuaga


(el artículo es una traducción del original publicado en euksera en  Zuzeu

https://zuzeu.eus/kultura/11459/  )

Este encabezamiento numérico significa que hablaré de Iruña-Veleia, que no mencionaré ni una sola vez la Historia y la Filología, y que sólo me limitaré a tratar un tema concreto. Vaya por delante este aviso, para que los que ya están hartos del tema se animen a leer un poco más.
El 14 de febrero escribí estas líneas al final de un extenso comentario:
"Cuando una sociedad ha decidido que alguien es culpable, no hay evidencia que cambie de opinión, ni aun San Pedro bajando del cielo a explicarlo. Cuando la decisión está tomada no hay vuelta atrás. Y si surge la evidencia contraria, se esconde porque encaja mal en el puzzle que ya hemos inventado. No hay más que ver el tratamiento dado por los medios de comunicación a la cuestión. Todos, expertos, instituciones, políticos, lingüistas, filólogos, etc., hemos dado pasos de tal atrevimiento y riesgo que ahora no es posible dar marcha atrás. Vamos a mantener la falsedad y las hipótesis del fraude. Sin duda somos más homo gregarius que Homo sapiens.

Para terminar el artículo, trataré de adivinar la sentencia. Espero una sentencia salomónica, como suele hacerse en España, que empieza por decidir cuál debe ser el resultado final, aplicando después las leyes correspondientes, pero siempre adaptadas a la consecución de ese resultado final, con sus agravantes y atenuantes. Y el resultado final debe ser que Eliseo quede libre porque no hay base para condenarlo, pero quedará libre en alguna forma que le impida pedir indemnizaciones, manteniendo la sospecha de fraude en la sentencia y sin poder identificar al autor. Ciertamente, todo esto resulta ser triste y gregario. Pero dejaremos las luces para las próximas generaciones, porque ya nos hemos embarrado mucho".  

Pero para llegar a esta sentencia, que ha resultado ser como ya se había anunciado, la señora juez ha tenido que cometer una grave irregularidad, que puede llegar a la prevaricación. No nos adelantemos a las conclusiones, y volvamos al título del artículo: 11459 en referencia a una ostraca denominada "Porky". Los avatares en torno a la ostraca ilustran perfectamente lo ocurrido en estos últimos años en torno a los hallazgos de Iruña-Veleia.

Cuando se empezaron a cuestionar los hallazgos, varios expertos locales y madrileños remarcaron e insistieron en la imposibilidad de la imagen, argumentando sin reservas que semejante dibujo sólo podía ser realizado por humanos modernos influidos por Walt Disney. Porky arriba, Porky abajo, numerosas mofas y burlas en torno a esta ostraca, contribuyeron firmemente a reforzar la hipótesis de la falsedad y a construir la presunción de culpabilidad de los responsables que posteriormente serían procesados.

Además de los argumentos filológicos e históricos, la principal prueba científica a favor de la falsedad de las ostracas ha sido el informe que realizó en 2008 el catedrático de Química Juan Manuel Madariaga, de la EHU-UPV. Este informe desmiente las principales reivindicaciones que se hacían en el informe fraudulento que presentó el equipo de Elíseo y por eso suele utilizarse como prueba de la falsedad de las ostracas. Sin embargo, está escrita con mucha prudencia, como corresponde a cualquier trabajo científico que merezca tal nombre, y esta refutación no lleva a proclamar la falsedad de las ostracas. Y lo que a nosotros nos interesa en este momento: ese informe, considera verdadera la ostraca 11459 que, en medio de largos años de debates tumultuosos y estériles, ha pasado totalmente desapercibido.

Sin embargo, para todos no ha pasado desapercibido, pues este informe, que fue tan importante durante años para los partidarios de la falsedad, ha desaparecido de la redacción de la sentencia. A pesar de haber participado desde sus inicios en el primer comité científico organizado por la Diputación Foral de Álava, y de ser uno de los informes presentados de mayor calidad científica (porque el autor, entre otras cosas, sólo habla de lo que sabe), ha desaparecido sin dejar rastro alguno y no se hace mención alguna de dicho informe en la sentencia. ¿Cómo es posible esto?

Desde luego, no tengo modo de penetrar en la mente de la señora juez, ni, por consiguiente, de adivinar por qué hace lo que hace y lo que no hace. Pero es evidente que el informe de Madariaga y la conclusión de la autenticidad de la ostraka 11459 que en él figura, contradice el otro informe que el juez ha tomado como base para redactar su sentencia, el informe Navarro de la IPCE.

En la ostraca 11459, considerada auténtica por el informe de Madariaga, el señor Navarro, de la IPCE, descubrió restos de metales modernos y concluyó que estos restos demuestran con rotundidad que los graffitis habían sido realizados recientemente con instrumentos metálicos. Si como dice el informe de Madariaga la ostraca 11459 es verdadera, los restos de metales modernos que Navarro ha encontrado en ella deben ser de otro origen (de limpieza o quién sabe) y otro tanto se podrá decir del resto de ostracas en las que se han encontrado restos de metales similares. Por tanto, la desaparición del informe de Madariaga favorece la coherencia de la sentencia condenatoria. Es más, si se tuviera en cuenta el informe de Madariaga, el informe Navarro del IPCE quedaría ipso-facto anulado y no existiría base alguna para que la sentencia fuera condenatoria.

Cuando una investigación se desarrolla sin prejuicios, si aparece una contradicción entre los datos recabados, la tarea prioritaria es abordarla y aclararla. Por el contrario, si se sabe cuál debe ser la conclusión de dicha investigación, las contradicción que se presenta no resulta ser un aliciente intelectual sino un obstáculo molesto. Y así, se rechaza lo que más molesta para llegar a la conclusión que se quiere llegar y con esto basta.
 
Entre los dos informes que la acusación ha andado entre manos hay una grave, muy grave contradicción respecto a la ostraca 11459, y la forma de soltar el nudo no ha consistido en ahondar en esa contradicción hasta aclarar la verdad, sino en ignorar, excluir, y apartar a quien se empeña en aportar otros datos que nos permitan llegar a la evidencia, a la realidad, a la autenticidad, a la veracidad.

Desgraciadamente, este juicio se ha hecho partiendo de la presunción de culpabilidad, y si se parte de la presunción de culpabilidad, todo es negligente y torpe. ¿Para qué cansarse investigando rigurosamente, para qué fijarse en las contradicciones y profundizar en ellas para aclarar la verdad, si sabemos de antemano cuál va a ser la conclusión? Es inevitable que sea así. No, no sólo en este asunto, no sólo aquí y ahora. Cada vez que esta actitud se impone, siempre ocurre lo mismo en todas partes y en cualquier momento. Este juicio nos ha dejado, no sólo lo ya mencionado, sino también otros muchos detalles que aquí no abordaré. Lo cierto y real es que las conclusiones a las que llega la juez son las previsibles que se produjeran en cualquier tipo de investigación que parta de una predeterminación.

Aunque estos datos son tan nítidos y tan graves, acabaré con la desesperación que he manifestado al principio. La universidad, las instituciones, la prensa, la sociedad...., no van a retroceder, y persistirán en la conclusión que sacaron hace tiempo. No hay agua suficiente para tanto barro. Demasiadas burlas, demasiados insultos, demasiadas frases rotundas, demasiados desprecios, demasiados odios durante largos años para que sea posible retroceder y partir de cero con el objeto de abordar el tema de otra manera. Quizá una nueva generación aborde el tema dentro de veinte años o quizá, si se tuviera el valor de ir a los tribunales europeos, algún juzgado no embarrado previamente pueda ordenar que el juicio se repita desde el principio y desde la presunción de inocencia, realizando las investigaciones que sean precisas con fundamento. Si vivo todavía, seguiré con interés el camino de investigación, para saber de una vez por todas, cuántas y cuáles son las ostracas falsificadas, cuántas y cuáles son las verdaderas, y si fuera cierto que son verdaderas, cuáles de éstas son sus aportaciones a nuestra Historia y Filología.  

Juan Inazio Hartsuaga

Dr en Antropología