(Urtzi? Hotz?)

En septiembre de 1991 dos turistas alemanes descubrieron por casualidad cerca de Hauslabjoch, en la frontera de Austria e Italia, la momia congelada de un hombre que vivió hacia el 3300 a.C. La causa de la momificación del cadáver fue el frío extremo y perpetuo de la región donde el individuo falleció. 
Su nombre, Ötzi, le fue dado por el nombre del valle que lo escondía, el Valle de Ötz de los Alpes italianos. Es la momia humana natural más antigua de Europa, y ha ofrecido una visión sin precedentes de los europeos del Calcolítico. Su cuerpo y pertenencias están expuestos en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur de Bolzano, Italia.

E-mail enviado al personal de la UPV

Varias fuentes fiables de dentro de la Universidad del Pais Vasco me afirman haber recibido el siguiente e-mail tanto en euskera como en castellano:

Jatorriberri sobre Iruña-Veleia

(en castellano)

 En PDF: 

http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2012/12/20-Jatorriberri_2012_12_Abendua_Diciembre1.pdf

 Edward Harris sobre Iruña-Veleia: “Eliseo e Idoia han sido
infundadamente acusados, ya que sus trabajos no han sido auditados”

 Luis Silgo: “Después de este Congreso nadie podrá decir que los
grafitos son falsos”

 Ponencias: http://euskararenjatorria.net/?p=6020

 Monográfico. Este número es un monográfico sobre el I. Congreso
Internacional de Iruña-Veleia. En el próximo hablaremos del
documental de ETB y las últimas declaraciones de Nuñez, entre otros.


Las dataciones en curso, junto con las catas y auditorias nos
aclararán la veracidad de los grafitos de Iruña-Veleia

El I. Congreso Internacional de Iruña-Veleia celebrado con gran
éxito en Gasteiz ha tenido como objetivo ayudar a esclarecer esta
polémica profundizando en las tres vías que son imprescindibles para
resolver científicamente este tema: las dataciones, las catas
controladas y las auditorias arqueológicas.

Bomba de agua en la ciudad romana Oiasso, el actúal Irún


De la válvula a la bomba


Quizás ha pasado desapercibida la noticia (por lo menos para mi) que encontraron en el puerto de Oiasso una pieza de una bomba hidráulica romana. Esto pasó en el año 1998. Costó mucha investigación en detectar su origen. En 2009 se hizo en el Museo Romano de Oiasso una exposición monográfico sobre extracción de agua en la antigüedad.

La pieza, en realidad una válvula, forma parte de la llamada bomba  de Ctesibio. Ctesibio, un 'ingeniero' griego de Alejandría del siglo III antes de nuestra era común es considerado como el padre de muchas aplicaciones neumáticas y hidráulicas.

El Diario Vasco del 13-06-2009 escribe lo siguiente sobre su descubrimiento:
Una curiosa pieza metálica apareció en las excavaciones arqueológicas que en 1998 tenían lugar en la calle Santiago. Era evidente de que se trataba de un elemento muy concreto en su uso, pero ni los arqueólogos ni los historiadores conseguían identificarlo. «Costó clasificarlo y despistó a los investigadores», recordó la arqueóloga irunesa y responsable de Actividades del Museo María José Noain. Era una válvula de un sistema de bombeo de agua creado por los romanos; una tecnología de la que apenas hay una veintena de restos en el mundo. «Mertxe Urteaga se refirió a ella en un artículo para una publicación on-line y Thorkild Schiøler, científico danés especialista en el área de la hidráulica romana, la identificó como parte de una bomba de Ctesibio». Arrancó, con la colaboración del propio Schiøler y de otros científicos internacionales, una investigación entorno a la pieza.

Iruña-Veleia 2013an argituko dugu?

2012-01-24
Koldo Urrutia
Arabako Iruña Argitzeko Batzordea (Euskararen Jatorria)


Iruña-Veleiako grafitoak egiazkoak ala faltsuak diren argitzea ez da jada gure herriko historia eta euskara historikoa ezagutzeko aukera bat edukitzea ala ez. Askoz gehiago da, eta unibertsitate, ikerketa, arkeologia eta hizkuntzalaritzaren maila etiko-zientifikoa ezagutzeko «kotoi proba» bilakatu da.

Gasteizen arrakasta handiz egindako Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarrak gai hau argitzen laguntza handia eman du, gai hau zientifikoki bideratzeko ezinbestekoak diren hiru arlotan sakondu ondoren: datazioak, kata kontrolatuak eta auditoria arkeologikoak.

Bermudas Museoko zuzendaria eta arkeologia garaikidearen «aita» den Edward Harrisi entzuteko aukera izan genuen. Harris, arkeologia lana baloratzeko asmoz, Eliseo Gil eta Idoia Filloyrekin egon zen, indusketa bisitatu zuen eta estratigrafien datuen jatorrizko koadernoak aztertu zituen (Adituen Batzordeak hauetako bat ere ez zuen egin). Eta ez zuen zalantzarik erakutsi: «estratu guztiak ondo dokumentatuta daude eta, beraz, grafitoak esandako garaikoak dirudite. Hala ere auditoria independente luze eta zabal batek berretsi beharko luke hau, eta ez Lurmenena soilik, EHUko Arkeologia Sailak egindako lanaren auditoria ere egin beharko litzateke» (hondeamakinak «ukitutakoa»).

Haren iritziz, «Eliseo Gil eta Idoia Filloy arkeologoak arrazoi gabe izan dira akusatuak, beraien lanak ez baitira behar bezala auditatu. Egoera honetan dagoena ni banintz, epaitegietara eramango nituzke difamazio horien egileak».

Harrisen hitzak argiak izan baziren, estatuan onomastika erromatarra primeran ezagutzen duen Santiago Compostelako Unibertsitateko Antonio Rodriguez Colmeneroren hitzaldia ez zen atzean geratu, eta aho zabalik utzi zituen etorritakoak. Colmenerorentzat ikonografia eta idazkun gehienak erabat koherenteak dira. Arlo helenistiko, grekoerromatar, paleokristau eta eguneroko bizitzari buruzko idazkun eta marrazkietan ez da faltsukeria adieraz lezakeen gauza nabarmenik aurkitu, nahiz eta kasu batzuetan lekukotasunak menderen bat edo gehiago aurreratu. Bere ustean akats ortografikoak ezin dira inondik inora faltsifikazioaren arrazoitzat hartu, garai horretako grafitoen %90ean akatsak egiten zirelako. Colmenerorentzat ez ziren faltsutzat hartu behar izan kata kontrolatuak egin gabe.

Kataluniako Museo Historikoko Paleopatologia arduraduna den Joaquim Baxarias hezurretan egindako grafitoez aritu zen. Batetik, hezurrak 300 euroren truke datatu daitezkeela esan zuen, eta hori ez dela egin. Ondoren, dagoeneko eginda egon behar zen proba bat egin beharko litzatekeela dio: idazkunak dituzten hezurren adina ikusita, adin bereko hezurretan eta hezur freskoetan idazkun berdinak idatzi, batean zein bestean idazkunak nola geratzen diren ikusteko. Horrek erakutsiko liguke ezinezkoa dela hezur zaharretan idaztea freskoetan egingo litzatekeen moduan. Haren ustean, argazkiak ikusita, gutxienez grafitoen erdia ezin izan direla azken 100 urte hauetan egin. Hala ere laborategietan analizatu behar direla, patinak ondo aztertuz.

Valentziako Kulturako Errege Akademiako Ikerketa Iberikoen ikerlari den Luis Silgok esan zuenez, biltzar honen ondoren ezin izango du inork grafitoak faltsuak direla esan. Haren ustean, grafitoek erakusten diguten euskararen egonkortasunak aurrerakuntza handia ekarriko du euskara historikoaren ikerketan, eta ez dela gure unibertsitateetan orain arte erakutsi diren kontzeptu batzuk aldatzeko beldurrik izan behar. Ondoren, Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko Antonio Arnaizek azaldu zuenez, Iruña-Veleian aurkitutako grafitoen artean badira zenbait zeinu iberiar.

Afera honetako lau urteko historia ere izan genuen hizpide eta argi geratu zen Arabako Foru Aldundiak izendatu zuen Aholku Batzordeak hasieratik oztopoak jarri zizkiola gai hau argitzeari. Izan ere, ez zuen indusketa bisitatu, ez zituen arkeologoak galdekatu, ez zuen informazio gehigarririk eskatu eta ez zituen estratigrafiako koadernoak kontsultatu, euren iritzia txosten partzialetan oinarrituz. Eta, txarrena, ez zituen Batzordeko Eliseo Gil eta Dominic Perringek eskatutako kata kontrolatuak eta 100 grafitoen datazioak egitea onartu, grafitoak egiazkoak ala faltsuak ziren ebasteko ezinbesteko teknikak ditugunak.

Horrez gain, ostrakak faltsuak direla baieztatzen zuten 6 txostenetatik hiru iritzia aldatu zuten kideek egindakoak direla aipatu zen (Gorrochategui, Santos eta Cipres, zeinak hasieran ostrakak egiazkotzat eta garrantzitsutzat zituzten), eta beste hirurak interes jakinak zituzten birenak ziren: bi EHUko Arkeologia Sailarenak (indusketa hau bereganatzeko irrikan zegoena, denborak erakutsi digun moduan) eta hirugarrena Joseba Lakarrarena (ostrakek bere aintzineuskararen teoria baliorik gabe uzten dutelako).

Biltzarrean gogora ekarri zenez, orain arte 19 txosten eta irizpenek grafitoak egiazkoak direla berretsi dute, nahiz eta faltsutasunaren aldeko joera hainbat esparru akademiko eta sozialetan oso zabalduta egon den: Edward Harris, Txillardegi, Juan Martin Elexpuru, Hector Iglesias, Jean-Baptiste Orpustan, Carmen Fernandez, Emilio Ilarregi, Antonio Rodriguez Colmenero, Ulrika Fritz, Koenraad Van den Driessche, Mikel Albizu, Joaquin Baxarias, Luis Silgo, Roslyn M. Frank, Miguel Thomson, Antonio Arnaiz, baita Eliseo Gil eta Idoia Filloyk Adituen Batzordekoei erantzunez egindako txostenak. Horiez gain, Henrike Knörren iritziz ere egiazkoak ziren grafitoak, nahiz eta berantiarragoak izateko aukera ere kontuan hartu behar zen.

Epailearen aginduz Madrilgo Instituto del Patrimonio Culturalen egiten ari diren datazioei garrantzi handia eman zitzaien biltzarrean. Datazio horiek Aldundiak Lurmen epaitegira eraman eta ordezkatu baino lehen egin behar izan ziren. Madrilgo laborategiak lana ondo egingo ote duen zenbait zalantza daudela esan beharra dago, datazio eskaerako grafito batzuk kanpoan utzi dituztelako eta, batez ere, laborategi honek Europan dauden beste arkeometria laborategiek duten esperientzia eta berme maila bera ez duelako.

Hala ere, epaileak zabaldutako bidea oso garrantzitsua dela argi geratu zen Biltzarrean eta gai hau zientifikoki argitzeko emaitzen zain egon behar dugula. Epaileak maiatzerako datazioak amaitzea eskatu dio laborategi honi.

Orain, datazioek dute hitza.

YO SÍ PONGO LA MANO EN EL FUEGO POR LAS OSTRACAS VELEYENSES

Carta al Director en la edición papel del Diario de Noticias Alava en el Diario de Noticias de Álava, 22/1/2013.

ARANTXA ZABALA ARTOLA: ZIZURKIL – GIPUZKO, ALIBURUZAINA / GEOGRAFIA ETA HISTORIAN LIZENTZIATUA

De lo inconcebible y lo concebible

Se agradecen los errores ortográficos, porque así sabemos como se pronunciaba
(Alicia Satué)


En el I. Congreso Internacional de Iruña-Veleia, celebrado el 24 de noviembre del 2012 en el Palacio Europa de Gasteiz la filóloga en lenguas indoeuropeos hice Alicia Satue una presentación memorable sobre las inscripciones en latín.

En un valiente discurso sobre la necesidad de mirar las inscripciones con apertura y humildad, sin prejuicio (creo que la palabra en euskera 'zabaldu' con todas sus aceptaciones ilustraría bien su discurso) nos aporta varias lecturas y reflexiones sobre las inscripciones del 'pedagogium' que demuestran que lo inconcebible puede ser concebible. Critica la manera dogmática con que se han acercado los miembros de la Comisión.

Desde su práctica como profesora de griego y latín nos aporta errores que se pueden esperar en un contexto de 'pedagogium'. Los errores siempre tienen sentido. Nos recuerda también que existen hápax, es decir palabras (o formas de palabras) que aparecen en fuentes escritos que no tienen precedentes.


Aparte de sus comentarios y impresiones inteligentes, aprendemos también que una especialista de latín no ve para nada el 'jaque mate' (parafraseando a Colmenero) que siempre se atribuye al latín macarrónico de las inscripciones de Veleia. Hasta ahora nadie nos había venido a contarlo, por lo menos no en público.

La hipótesis solutrense

El 18 de mayo 2012 tuvo lugar en Irun el congreso internacional, ATLANTIAR, huella humana en la fachada atlántica europeo. Una de las ponencias más llamativas era la de Dr. Dennis Stanford y Dra. Margret Jodry: Evidencia de una Tradición Marítima Atlántica entre Europa y América del Norte durante la última glaciación.
Ellos nos informaron sobre la sorprendente semejanza entre artefactos de la cultura solutriense del refugio franco-cantábrico del máximo glacial (hace 22.000-16.000 años), es decir el momento más frío de la última época glacial, y los artefactos de la cultura Clovis, la cultura más antigua de las Américas (aunque hay hallazgos más antiguos de una cultura pre-Clovis) del final del pleistoceno (de hace 12.000-13.500 años).

La primera población americana, emparentada con la población primitiva europea

(con datos sobre la genética proto-vasca).


Diversas poblaciones actuales de la mitad Norte de Europa, incluyendo a británicos, escandinavos, franceses y algunos pueblos del este de Europa, descienden en gran parte de una mezcla de dos poblaciones ancestrales muy diferentes: la población inicial de cazadores-recolectores de Europa, y la primera población agrícola de Europa cuyo ADN perdura hoy sin mucha mezcla en los sardos (de Cerdeña) y en los vascos (del País Vasco o Euskadi).

Ahora se ha deducido que la población que cruzó el Estrecho de Bering desde Siberia hasta América hace más de 15.000 años estaba probablemente emparentada con la incial población cazadora-recolectora de Europa.

La evidencia proviene del vínculo genético hallado en los nativos del nordeste de Siberia, los nativos americanos y los nativos del norte de Europa, y referido a esa población inicial paleolítica europea de cazadores-recolectores.
Fuente: Nick Patterson, Priya Moorjani, Yontao Luo, Swapan Mallick, Nadin Rohland, Yiping Zhan, Teri Genschoreck, Teresa Webster, and David Reich (2012) “Ancient Admixture in Human History”. Genetics 192, 3, 1065-1093. Información adicional 


(Imagen: Reto Stockli, NASA Earth Observatory)